Marijke Traast-Bos

HK042043 - Insecten hotel - Marijke Traast-Bos - Handgevormd keramiek 25cm €245

HK042041 - Stapeling met twee gezichten - Marijke Traast-Bos - Handgevormd keramiek, hout 30cm €95

HK042042 - Stapeling met drie wielen - Marijke Traast-Bos - Handgevormd keramiek, hout 30cm €95

HK042038 - Vuurvogel - Marijke Traast-Bos - Gerecycled glas, hout hoogte 33cm €125

HK042037 - Weidevogel - Marijke Traast-Bos - Gerecycled glas, hout hoogte 33 cm €125